Faktum är att pappor jobbar deltid i lägre utsträckning än män utan barn. Så ser den krassa verkligheten ut, enligt en ny rapport från Unionen.

Arbetsgivare behöver ta sitt ansvar för att få föräldravänliga arbetsplatser. Att bli förälder är fantastiskt. Det ger meningsfullhet och glädje, kärlek och god karriärutveckling – åtminstone om du är pappa. Som nybliven mamma ser karriär- och löneutvecklingen inte lika god ut. Drygt sju av tio föräldradagar tas ut av kvinnor.

Dessutom ökar deltidsarbetet för kvinnor under småbarnsåren. För Unionens medlemmar i Jönköping har drygt var femte kvinna gått ner i deltid. Samtidigt jobbade bara drygt var 30:e man i Jönköping deltid. Bland kvinnorna är det främsta skälet att gå ner i tid att ta hand om barn. Bland män är det andra orsaker som ligger bakom deltidsarbete. Deltidsarbetet bland kvinnor i Sverige har visserligen minskat något på senare år, men fortfarande är det tre gånger vanligare att kvinnor jobbar deltid än att män gör det. Det är också stora regionala skillnader. I Stockholm jobbar drygt var nionde kvinna deltid vilket är lägst i landet. Gotland är å andra sidan det län där flest kvinnor jobbardeltid, mer än var fjärde. Att kunna gå ner i deltid under småbarnsåren är förstås viktigt för nyblivna föräldrar för att kunna tillbringa mer tid med sina barn, något som fler pappor säkert skulle må bra av. Men i praktiken innebär deltid ofta intensivare dagar för den anställde, med lika mycket att göra – men med mindre tid för återhämtning.

Annons

Rapporten från Unionen visar att inte ens tre av tio av de som går ner i arbetstid, upplever att deras arbetsbelastning minskar i motsvarande grad. Väldigt många som arbetar deltid får alltså mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid. Här måste arbetsgivarna ta sittarbetsgivaransvar. Unionen har sedan drygt 15 år tillbaka delat ut Guldnappen till Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats.

Det är Unionens 640 000 medlemmar som varje år kan nominera sin arbetsplats om den underlättar för anställda att förena arbetslivet och karriären med ett aktivt föräldraskap. I år har priset utvecklats från ett till tre. Vid sidan av Guldnappen går det även att nominera till Guldstegen för en arbetsplats med jämn könsfördelning bland chefer och Guldpengen för arbetsplatsen med mest jämställda löner. Nomineringstiden för årets jämställdhetspriser öppnar 15 mars och är öppen till och med 15 april. Nominera din arbetsplats på unionenopinion.se/jämställdhetspriset.

Förväntningar på kvinnor och män ser idag olika ut på arbetsplatsen. Det lyser igenom i rekrytering, i verksamhet och i fikarummet. Kvinnor förväntas underförstått jobba deltid för att ta hand om barnen. För att bryta trenden och få fler föräldravänliga arbetsplatser behöver arbetsgivare förenkla arbetsvardagen för yrkesarbetande småbarnsföräldrar. Det kan handla om allt från jämställdhetspolicys till arbetsplatskultur och tekniska system som möjliggör för den anställde att på sina villkor arbeta och delta i möten på distans, till föräldravänliga chefer och förebilder på arbetsplatsen. Eller att det finns rutiner på plats för när man som förälder behöver vara hemma och vabba. Det är inte karriären, utan arbetsplatsen som behöver anpassas till familjen.

Magnus Sjöholm

regionchef Unionen Småland

Marina Åman

2:e vice förbundsordförande Unionen