Mannen i 45-årsåldern är häktad sedan mitten av december. Åtalet mot honom väcktes under fredagen och rör olaga förföljelse, olaga hot och övergrepp i rättssak och bygger på en serie händelser från våren 2017 och framåt.

En och samma kvinna är måltavla för samtliga fall av aggressivt beteende som beskrivs i åtalet. Kvinnan och mannen har av allt att döma haft en relation som avslutats.

I åtalet har åklagaren behövt använda hela alfabetet för att punkta upp alla de olika tillfällen då mannen ska ha utsatt kvinnan för olaga förföljelse, den juridiska termen för stalkning.

Bland punkterna nämns hur mannen under nästan hela fjolåret ska ha utsatt kvinnan för ett stort antal oönskade sms och telefonsamtal. Det agerandet menar åklagaren har varit hänsynslöst och en kännbar kränkning av kvinnans frid.

I mötande fil

Någon gång under sommaren 2017 ska mannen också ha svängt över i mötande körfält rakt mot kvinnan då hon kom körande på en av kommunens större riksvägar.

Mannen ska också vid ett par tillfällen ha misshandlat kvinnan genom att rycka och dra i henne så hon fått blåmärken. I samband med detta anses han också ha begått hemfridsbrott genom att stanna kvar i hallen till kvinnans bostad.

Även ett par fall av överträdelse av kontaktförbud finns med i åtalet.

Mannen ska exempelvis ha slitit upp dörren till en bil där kvinnan satt och tilltalat henne.

Annons

Han ska också, trots att han haft kontaktförbud, ha skickat sms till både kvinnan och kvinnans barn med olika motstridiga budskap. Dels ska han ha velat ha framfört att han älskade kvinnan och ville att hon skulle komma hem. Dels ska han ha hälsat via barnet att kvinnan visste vad som skulle hända om hon träffade en ny man.

Mannen ska också ha uppehållit sig inom det förbudsområde som angetts kring kvinnans bostad, samt sökt upp henne då hon var ute och gick i sällskap med en väninna.

Skrek på arbetsplatsen

Efter vad som ha tycks varit en lite lugnare höst ska han sedan nu i december på nytt ha uppehållit sig nära kvinnans bostad och även sökt upp kvinnan på hennes jobb och skrikit åt henne.

Via telefon ska han också, enligt åtalet, i början av december ha sagt till barnet att han skulle skjuta kvinnan med hagelgevär eller något liknande.

Han ska också ha sökt upp och antastat kvinnan då hon var på en offentlig kvällstillställning.

I nära anslutning till den sistnämnda händelsen frihetsberövades mannen och han är häktad sedan mitten av månaden.

Mannen var även frihetsberövad under några dagar i början av 2018. Detta efter en incident då han enligt åklagaren bankat på hemma hos kvinnan och utsatt henne för ett stort antal oönskade sms och telefonsamtal mitt under nyårsnatten.