I polisförhör har den nu dömde mannen berättat att han blev röksugen under resan och att han med cigaretten i handen gick för att leta upp en rökkupé. I samband med det stötte han ihop med en annan resenär. Denne sa till honom att han inte fick röka ombord på tåget, varför mannen säger sig ha avstått från det. I stället gick och satte sig på sin plats.

En stund senare kom resenären och en tågvärd till mannens plats. Rökaren blev då upprörd på mannen som utan anledning ”pekat ut honom”. Han slog till resenären med öppen hand.

Ringa misshandel

Annons

Händelsen ska ha inträffat den 29 juni förra året. Den misstänkte mannen har erkänt att han misshandlade den man som tidigare under resan sagt till honom att det var rökförbud. Det rörde sig dock inte om något knytnävsslag, som resenären påstått, utan om ett slag med öppen hand, förklarade den misstänkte i polisförhör.

När rättegången mot mannen hölls gjordes det i den misstänkte mannens frånvaro, varför uppgifterna som han lämnat under polisförhöret var det som tingsrätten hade att titta på.

Eksjö tingsrätt ansåg att mannen gjort sig skyldig till misshandel av ringa slag. Enligt tingsrätten är det inte bevisat att det var fråga om ett knytnävsslag, utan rätten gick på uppgiften om att det var ett slag med öppen hand.

Inget skadestånd

Mannen dömdes till 40 dagsböter á 90 kronor, alltså 3 600 kronor i böter. Den misshandlade mannen hade yrkat skadestånd, men tingsrätten ogillade det yrkandet. Rätten ansåg bland annat att kränkningen som mannen utsattes för genom misshandeln inte är så allvarlig att den drabbade mannen har rätt till kränkningsersättning.