Den unga mannen är hemmahörande i Skåne där rättegången även ägt rum. Han stod åtalad för våldtäkt, våldtäkt mot barn och grov olovlig körning. Mannen nekade till såväl våldtäkt som våldtäkt mot barn, men erkände sexuellt utnyttjande av barn. Det brottet ska ha ägt rum på Höglandet.

Under hösten misstänks han för att ha våldtagit en kvinna i hennes bostad. De hade tidigare haft frivilligt sex, men vid det här tillfället så uttryckte hon tydligt att hon inte ville. Det är hennes egna ord. Påverkad av sömntabletter vaknade hon till en pågående våldtäkt.

I det andra fallet har mannen vid flera tillfällen besökt en tonårig flicka på Höglandet. Vid ett av tillfällena hade han, enligt åtalet, sex med flickan vid ett flertal tillfällen, trots att hon sagt ifrån att hon inte ville.

I förhör har flickan uppgett att hon inte kände sig säker på den unga mannen, eftersom han överdrev och ljög friskt. Det är samma slutsats som Ystads tingsrätt drar.

Annons

Den bedömer att mannen inte är det minsta trovärdig. ”Tingsrätten kan till en början konstatera att NN har ljugit sig genom flera polisförhör samt även vid huvudförhandlingen lämnat påfallande knapphändiga och svårbegripliga uppgifter”. Det medan de båda brottsoffren ger intryck av att berätta något som verkligen har hänt.

När det gäller Höglandsflickan anses uppgifterna dock vara för vaga när det gäller ett av de tre tillfällen hon uppger att hon blivit tvingad till sex. Tingsrätten noterar även att utredningen visar att de båda haft fortsatt kontakt, trots att flickan uppgett att kontakten upphörde i och med våldtäkterna.

Höglandsflickan bedöms som trovärdig i sitt vittnesmål, men tingsrätten menar att denna omständighet gör att hennes uppgifter måste bedömas med viss försiktighet.

Tingsrätten finner att ålderskillnaden inte är påfallande stor och att det i kombination med flickans ålder gör att tingsrätten bedömer att det inträffade ska bedömas som sexuellt utnyttjande av barn. I denna del var tingsrätten inte enig.

Rätten inte enig

En av nämndemännen anser att tingsrätten i sin dom ska fästa större vikt till flickans berättelse, och nämndemannen anser att det är bevisat att den unga mannen har haft sex mot hennes vilja vid tre tillfällen och att det ska bedömas som våldtäkt mot barn.

Mannen dömdes att betala 115 000 i skadestånd till kvinnan som utsattes för våldtäkt i sömnen, och 35 000 till Höglandsflickan. Han ska även betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Den unga mannen dömdes till 1 år och 8 månaders fängelse med hänsyn till hans ålder. Straffvärdet för en vuxen bedöms till 2,5 års fängelse. Mannen dömdes tidigare under 2015 för våldtäkt mot barn. Den domen är överklagad.