Mannen, som är i 30-årsåldern, ska ha haft ett gas- och startvapen samt ammunition utan att han hade rätt till det. På den aktuella adressen hittade polisen även krut och ett pyrotekniskt knallskott.

Mannen har erkänt brott och hans erkännande vinner stöd i den övriga utredningen, enligt Eksjö tingsrätt. Tingsrätten, som avgjorde målet utan att rättegång hölls, dömde mannen för vapenbrott samt för Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Det förstnämnda brottet bedömdes som ett ringa brott.

Påföljden bestämdes till 60 dagsböter á 50 kronor. Därmed ska Nässjöbon böta 3 000 kronor som straff för brotten han begått.