Bedrägerierna, som mannen nekar till, ska båda enligt åtalet ha begåtts i Mariannelund under mars månad. Anledningen till att han häktas är att tingsrätten bedömer att det annars finns risk för att han genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen , eller att han fortsätter sin brottsliga gärning.

Åtal ska vara väckt senast den 5 april.