Enligt häktningsframställan som åklagaren lämnade till tingsrätten ska mannen ha gjort sig skyldig till brottet natten mellan torsdagen och fredagen förra veckan. Under häktningsförhandlingen i Eksjö tingsrätt förnekade den misstänkte mannen att han gjort sig skyldig till brott.

Mannen som häktades för våldtäkten är hemmahörande i Jönköpings kommun, men brottet ska alltså ha skett i en kommun på Höglandet.

Åklagaren ansåg att det fanns risk att den misstänkte mannen genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårade sakens utredning om han försattes på fri fot. I sin häktningsframställan påpekade åklagaren också att det för angivet brott inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Tingsrätten gick på åklagarens linje och häktade mannen. Åtal ska vara väckt den 4 september.

Relaterat: Man begärs häktad för våldtäkt mot barn