De båda kollegorna hade varit oense redan i början av veckan. På fredagseftermiddagen lämnade den nu dömde mannen arbetsplatsen. På en övervakningsfilm från en bensinstationen i Tranås syns hur mannen kort därefter tankande en röd dunk med bränsle och att han köpte två tändare i butiken.

Mannen ska sedan ha återvänt till sin arbetsplats. Han träffade först några andra kollegor, men när han såg den kollega som han tidigare haft en ordväxling med gick han mot honom med bensindunken och tändaren. I detta sammanhang, eller något senare, uttalade han även dödshot mot kollegan.

”Framstått som farligt”

Tingsrätten anser att det agerandet inte kan uppfattas på något annat sätt än att mannen hotade att tända eld på sin kollega.

”Hotet måste ha framstått som farligt, eftersom det är snabbt gjort att kasta bensin mot någon och tända på”, står det i tingsrättens dom.

Under rättegången nekade mannen till anklagelsen om att han gjort sig skyldig till olaga hot. Han uppgav att han inte har något minne av att han varit på platsen vid det aktuella tillfället. Men Eksjö tingsrätt ansåg alltså att mannen gjort sig skyldig till brottet.

Förlorade jobbet

Rätten konstaterar att det olaga hotet är av allvarligt slag och att brottet hade föregåtts av viss planering. Gärningen har ett straffvärde på fängelse i tre till fyra månader, enligt tingsrätten. Med beaktande av att mannen blev av med jobbet på grund av den aktuella händelsen bedömde tingsrätten att straffvärdet i stället ligger på två månaders fängelse. Men rätten valde inte fängelse som straff. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

Annons

I straffet inkluderas även påföljden för Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Mannen ska ha haft en kniv på sig när han greps. Men det handlade inte om något brott enligt mannen. Enligt honom var innehavet av kniven befogat, då den var ett arbetsredskap.

Den tidigare kollegan till mannen yrkade på ett skadestånd på 10 000 kronor för kränkning. Tingsrätten delade den meningen och den dömde mannen ska betala skadeståndet.