Det handlar, enligt åtalet som väcktes under tisdagen, om ett stort antal meddelanden som vid upprepade tillfällen skickats till flera personer via olika kommunikationsvägar.

En person ska ha fått ett flertal sms vilka, enligt åklagaren, utgjort olaga hot, sexuellt ofredande och/eller ofredande. Meddelandena har, enligt gärningsbeskrivningen, innehållit hot om att mannen skulle dö, eller dödas. Enligt åklagaren har budskapen i de skriftliga meddelandena varit sådana att mottagaren förväntats kunna känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

Annons

Samme man har också fått meddelanden som, enligt åklagaren, varit ägnade att kränka mottagarens sexuella integritet.

Meddelandena har skickats vid sammanlagt 27 tillfällen, mellan den 12 augusti och den 18 november förra året. Mannen som fick meddelandena till sin mobil yrkar på 15 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Skriftlig bevsning

Sävsjöbon i 50-årsåldern ska även ha skickat brev, sms och gjort facebookinlägg med liknande innebörd till en kvinna. Det stora antalet meddelandena skickades till kvinnan mellan den 10 augusti och 11 november förra året. I det fallet är mannen misstänkt för ofredande och sexuellt ofredande. Kvinnan yrkar skadestånd på 5 000 kronor.

Den misstänkte mannen ska även ha skickat sms till ytterligare en person. Innerbörden i de meddelandena ska ha varit att mottagaren, eller en kvinna som mottagaren känner, ska dö eller dödas. Sms:en skickades mellan den 12 augusti och den 11 november 2016. Mannen som fick de meddelandena, men även kvinnan som de gällde, yrkar 5 000 kronor vardera i skadestånd för kränkning.

När mannen i 50-årsåldern ställs inför rätta i Eksjö tingsrätt kommer såväl han som personerna som fått motta meddelandena att få berätta sina versioner om det inträffade. Dessutom kommer skriftlig bevisning i form av en sammanställning av sms:en, facebook-meddelandena och breven att gås igenom.