DET ÄR stora klyftor mellan inrikes födda och utrikes födda bland de arbetslösa i Eksjö kommun.

Samma problem förekommer i hela länet. Faktum är att Jönköpings län har en högre arbetslöshet bland utrikes födda än riksgenomsnittet - 24,6 procent i januari.

I somras gjorde även Dagens Nyheter en granskning som visade att i 108 stycken av Sveriges 290 kommuner var arbetslösheten över 30 procent bland de utrikes födda.

Det är i och för sig inga konstiga siffror. Sverige har haft en stor invandring de senaste åren och det tar tid för de nyanlända att övervinna hinder så som språksvårigheter.

Det är dock viktigt att de kommer in i arbetsmarknaden så fort som möjligt så att de dels kan börja bidra till samhället och dels integreras fortare.

DET FINNS högutbildade nyanlända vars utländska utbildning måste värderas högre av svenska arbetsgivare. Men många av de som nyligen har kommit till Sverige har inte ens en gymnasial utbildning.

Lokalt försöker man redan med olika projekt för att hjälpa nyanlända att skaffa jobb.

I Vrigstad, Sävsjö kommun, har man satsat på företagsamhet. Där har organisationen Individuell Människohjälp (IM), nyligen startat entreprenörsprojektet "Integration och innovativt entreprenörskap på landsbygden", med Syed Latif (som engagerade hela Sverige med sitt utvisningsfall) som projektledare.

Meningen är att projektets deltagare ska få utvärdera sina affärsidéer och anpassa dem till samhället. På så sätt används de kunskaper som de nyanlända har med sig i bagaget.

I NÄSSJÖ har det snart tvååriga integrationsprojektet Industri-SFI, initierad av Industrilås förre vd Thom Nilsson, där svenskundervisning varvas med arbetspraktik på industriföretag, gått mycket bra.

Att placera projektdeltagarna i en arbetsplats tillsammans med personer som både kan lära dem jobbet och det svenska språket är ett effektivt första steg mot en bra integration.

I höstas berättade Tommy Gustafsson, projektledare, att 25 av de 26 personer som tidigare fullföljt praktiken hade fått en anställning.

Idén har även spridit sig till andra branscher.

Annons

Just nu pågår det ett projekt, bland annat anordnat av Höglandets Räddningstjänstförbund, där deltagarna får prova på SFI-studier med räddningstjänstinriktning.

I våras startade dessutom skol-SFI i Nässjö där deltagarna får göra praktik på grund- och förskolor samtidigt som de läser svenska.

I dessa fall är jobbmöjligheterna kanske inte lika stora som inom industrin, men språkinlärningen främjas lika mycket, vilket i längden ökar möjligheterna till jobb.

PRAKTIK, studier och entreprenörskap i all ära. Dessa är viktiga för att få in nyanlända i arbetsmarknaden.

Men det krävs mer än så för ett gott resultat. Det måste finnas fler enkla och medelenkla jobb även utanför projektramarna. I dagsläget är dessa för få.

Det behövs jobb med en minimal inlärningskurva, där utbildningskraven inte är så höga och där språkkraven bara behöver vara grundläggande för en fungerande kommunikation.

Arbetsgivarna måste sänka kraven på utbildning, vilket även skulle gynna andra grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

INGÅNGSLÖNERNA måste också sjunka för att nyanlända ska ha en ärlig chans att konkurrera. I Sverige är dessa förhållandevis höga.

Enligt en färsk forskningsrapport från SNS ökade lönerna för lågutbildade infödda danskar tack vare flyktinginvandringen under åren 1995 till 2003, men bara för att flyktingarna fick jobb inom sektorer där arbetet var fysiskt krävande.

Det gjorde att de infödda danskarna som tidigare jobbade inom den tunga sektorn fick byta till andra mer komplexa och bättre avlönade arbeten.

Danmarks exempel visar att nyanländas inträde i arbetsmarknaden inte behöver leda till en lönepress för infödda. Men det förutsätter en flexibel arbetsmarknad där arbetstagare kan förflyttas mellan olika branscher.

I dagsläget ser arbetsmarknaden för utrikes födda, och då främst nyanlända, i Sverige väldigt osäker ut. Det kommer att ta ett tag innan den stabiliseras, om det nu sker.

Läs mer: Del 1: Det är inte alla som kan få sitt drömjobb

Läs mer: Dags att sänka kraven från båda hållen

Läs mer: Del 3: Svår arbetsmarknad för äldre

Läs mer: Länet bäst i landet

Läs mer: Integrationsprojekt i Nässjö ger ringar på vattnet

Läs mer: Industri-SFI en succé

Läs mer: Nässjömodell sprider sig

Läs mer: Individuell Människohjälp startar jobbprojekt