En hel del diskussion men också en hel del beslut togs under torsdagskvällens tämligen långa fullmäktigesammanträde. Bland annat antogs Eksjö kommuns nya vision som ska upplevas mer koncist och tydlig jämfört med den tidigare versionen, "vision 2020". Andemeningen i den nya visionen är ”Alla är vi Eksjö kommun”. Visionen har arbetat med hjälp av medborgarna. Genom 18 workshops, webbenkät med 650 svar och enkäter till föreningarna har information och synpunkter hämtats in. En film på Facebook som berör den nya visionen hade haft drygt 48 000 exponeringar.

Vidare så klubbades förslaget på avtalet mellan Eksjö kommun och Trafikverket, gällande trafikplats och förbifart Eksjö, igenom. Miljöpartiet yrkade avslag till förslaget och reserverade sig mot beslutet.

Avslag blev det på den motion som lämnats in av Miljöpartiets Eva Ekenberg där man uttryckt att åkermarken i Kvarnarp ska skyddas från exploatering.

Mycket siffror och ekonomiska rapporter upptog samtidigt en stor del av fullmäktigesammanträdet. Som tidningen tidigare redovisat så gör kommunen ett budgetunderskott på drygt 55 miljoner kronor för 2017. Stora delar av underskottet hamnar i den sociala sektorn och barn- och ungdomssektorn. Både Ronny Jakobsson (S) från socialnämnden och Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden påpekade att tuffa utmaningar väntar de kommande åren och att spelreglerna förändrats jämfört med när budgetramarna grundlades förra året.

Annons

– Vi går successivt ner i socialen men vi gör det inte på ett år, inte två utan det kanske tar tre år. Vi måste se det här långsiktigt och samtidigt se över andra områden att spara pengar. Vi kan inte hålla i de budgetramarna som vi tidigare fått, säger Jakobsson.

Bo-Kenneth Knutsson:

– För ett år sedan fick vi en budgetram som låg på 381 miljoner. Då var ingångsvärden 203 färre barn än vad vi har haft att förhålla oss till när vi sedan har löst uppdraget. I princip två tredjedelar av underskottet är volymrelaterat. Nu är budgetramarna grundande för de kommande åren där vi tidigare haft 3 322 barn och på årsskiftet hade 3 718 barn. De förutsättningar vi har inför de kommande två åren med de spelregler vi hade för ett år sedan är inte i enlighet med hur det ser ut ut i dag. Det måste in i budgetberedningsarbetet på ett klokt och seriöst sätt, påpekade Knutsson.