Itolv AB är ett intressebolag med tre ägare. Eksjö kommun 35 procent, byggföretaget Peab 35 procent och Leif Sundsvik, en privatperson, äger 30 procent.

Östen Jonsson (C) har varit ledamot och ordförande i bolaget men sa upp sitt uppdrag i december förra året. Vid senaste kommunfullmäktige skulle ledamöterna fatta beslut om att godkänna ny ordförande.

Valberedningens förslag var Annelie Hägg (C), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget väckte emellertid starka reaktioner bland Socialdemokraterna som ville att valberedningen skulle ta fram ett nytt förslag till posten.

— Jag yrkar avslag på valberedningens förslag. Möjligen är det inte olagligt men vi i Socialdemokraterna anser att det är ytterst olämpligt. Hur kan kommunstyrelsens ordförande ha uppsikt över ett bolag som hon till så stor del själv ansvarar för. Kommer inte övriga ledamöter i kommunstyrelsen att påverkas av att deras egen ordförande är bolagsstyrelsens ordförande. I det här uppdraget kommer det att uppstå en del jävsituationer, sa Diana Laitinen Carlsson (S).

"Inte lämpligt"

Per Sixtensson (C), ordförande i valberedningen, berättade att Östen Jonsson har suttit som ordförande för Itolv AB sedan 1995. Till en början var han även ordförande i kommunstyrelsen. Men de senaste åren har han inte haft den rollen i kommunen. Sixtensson redovisade hur fördelningen ser ut i övriga bolag.

Annons

— Det finns inga hinder att ledamöter från kommunstyrelsen sitter med i bolagsstyrelsen. Vi är väl representerade i bolagsstyrelser. Hela kommunstyrelsen har uppsiktsplikt enligt kommunallagen. Kommunstyrelsens ordförande har inga andra skyldigheter än övriga ledamöter när det gäller uppsiktsplikten. Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen ökar då ledamöter sitter med i bolagsstyrelsen, sa Per.

Diana svarade då att hon hoppas att man har blivit lite klokare sedan 1995.

— Vi har 35 procent i bolaget. Att sitta som ägare och ordförande tycker inte jag är lämpligt. Det är viktigt att skilja på ägande och styrelsefrågor. Det är etiskt och moraliskt fel, även om det är lagligt och inte något valbarhetshinder. Centern får gärna tillsätta platsen men inte med kommunstyrelsens ordförande, sa Diana.

Stärka inflytandet

Carina Lindström (M) var en av ledamöterna som deltog i diskussionen.

— Det här är uppenbarligen ett val som väcker känslor. Även om vi i politiken är vana vid det så får inte känslor styra allt. I det här fallet tycker jag att vi ska titta på lagtexten. Det är som Diana och Per säger, det är ingenting som hindrar detta enligt lag.

— I nuläget står vi inför nya förändringar på Itolv AB. I en turbulent tid känns det inte fel att stärka sitt inflytande i bolaget. Angående jävsfrågan litar jag helt och fullt på de som sitter i de olika bolagen har respekt och vet när de ska anmäla.

Säger upp uppdrag

Det blev votering när beslut skulle fattas. 30 röstade för att godkänna Annelie Hägg till ordförande och 19 röstade på avslag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet att utse Hägg till ordförande.

När det blev klart att Hägg blir ny ordförande gick Diana Laitinen Carlsson åter upp i talarstolen.

— Jag säger upp mitt uppdrag som ersättare i Itolv AB. Jag tycker att det är ytterst olämpligt att kommunstyrelsens ordförande är ordförande för Itolv AB. Jag tycker inte att det är lämpligt att två från kommunstyrelsens presidium finns med i bolagets styrelse.

Avsägelsen ska behandlas vid kommunfullmäktige i mars.