Iordningställandet av den tredje förskolan som ska ligga i Galaxen, på Storegårdsområdet, har blivit ett par månader försenat. I september skrev tidningen att förskolan även blev två miljoner dyrare än anbudet som presenterade för några år sedan.

— Vi har många barn i kö som vi ska lösa platser till och det jobbar vi intensivt med. Både vad det gäller lokaler men framförallt när det gäller rekrytering av personal för att klara av att ta emot alla som vill in i januari, säger Bengt-Olov Södergren.

I den östra delen av kommunen har man lyckats lösa förskoleplatserna så nu ligger fokus på tätorten.

Annons

Förutom att det är många barn i kö till förskolan så ska det ske en bättre dokumentering av barn- och elevantalet för varje kvartal.

— Det ökar hela tiden och det är ju positivt. Även om det innebär växtvärk för oss, säger Annelie Sjöberg (M), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Bengt-Olov Södergren berättar att uppföljningen av barn- och elevantalet har gjorts tidigare men att man nu ska göra det på ett sätt så att det går att jämföra förändringen enklare från kvartal till kvartal.

— Vi kommer att ha det här mer som en stående punkt nu än vad vi har haft tidigare. Vi har lite utgångsvärden men det blir mer intressant över tid. Vi ska fylla på dem bakåt också för att få ett bättre underlag och hela tiden kunna följa barn - och elevutvecklingen, säger han.

— Det här är jättepositivt och det är skönt att kunna få det här underlaget, säger Annelie Sjöberg.

LÄS MER: Förskolan Jupiter blir två miljoner dyrare