Barn- och utbildningschef Gun-Ann Öholm Jansson använde flitigt variationer av ordet oro när hon redovisade för det ekonomiska besparingskravet och de konsekvenser som det antas leda till. Det var hon inte ensam om.

— Som huvudskyddsombud är jag givetvis oroad, sa Staffan Skålberg, Lärarförbundet.

— Det kan vara svårt att rehabilitera verksamheten efter en sådan neddragning, framhöll Anders Hansen (safe).

— Det är en klart otäck situation vi har när det ser ut som det gör, betonade Arne Bülow, (SD).

Gråtande personal

Annons

Rikard Salander (MP) redogjorde för ett samtal med en rektor som uppgett att skolan inte hade råd med en sjukskrivning till.

— Utmattningssyndromen ökar, och då har vi inte gått in på konsekvenserna för barnen. Vi möter dagligen personal som brister i gråt när man talar med dem enskilt, kunde förskolechef Nils Arin, berätta.

— Ja, det är tungt i dag. Det är svårt att prata, anförde Anna Gerebo (M).

— Verkligheten måste vi förhålla oss till, och det gör ont. Jag beklagar att vi får stå tillbaka nu.

Nämndens ordförande Leif Ternstedt instämde.

— Vi i majoriteten är inte heller nöjda, men vi har att mätta munnen efter de pengar som kommer in.

Efter en omfattande debatt med flera säryrkanden från oppositionspartierna, gick besparingsförslaget igenom.