Serien om den hyrda vården fortsätter och av gensvaret att döma berör frågan många läsare. Några delar återstår, bland annat ett besök på en vårdcentral där några hyrläkare valt att stanna och bli anställda. Men också omvänt, där en anställd läkare blir hyrläkare när komp- och övertidsberget vuxit sig tillräckligt sort. Och så undersköterskan som under flera år jobbade med "veckans läkare". Dessutom får läsarna höra röster från politiker, förstås.

Fortsätt höra av er med era tankar om systemet med inhyrd personal inom hälso- och sjukvården, om det har påverkat dig själv eller dina anhöriga. Kanske finns en historia att berätta, eller goda idéer att lyfta fram.

Välkomna att höra av er till

inger.abram.ohlsson@jonkopingsposten.se, 036-30 40 64

johan.nordenström@hallpressen.se, 036-30 41 19

Bland Facebook-kommentarerna:

Annons

"Det är en medveten strategi av Sveriges Läkarförbund, det har länge lobbat för att begränsa antal utbildade läkare i syfte att driva upp deras löner".

"BORT med bemanningsföretaget för vårdpersonal, då kommer personalen tillbaka, för gå arbetslösa vill man väl inte. Dessutom får vi patienter en tryggare vård"

" ...frågan är om det blir bättre eller om det inte finns någon personal alls när man behöver hjälp??"

"Många läkare har tillsammans med bemanningsföretag (som många gånger drivs av läkare själva) satt detta i system att turnera runt å tjäna stålar att dom får hålla på..."

"I tidernas begynnelse av detta med bemanningsavtalens start var det för att kapa topparna, då närmast inom metallindustrin. Sedan med en otrolig utveckling inom sektorn var det många som ville hoppa på tåget. När man i artikeln talar om kostnader kan man använda ett för sektorn bra sätt. Så ledes kostnaderna blir högre, nya kommer in som inte har ett hum om verksamheten. Till slut kan jag bara hålla med om att ledningarna ska ta väl vara på de anställda, kompetensutveckling är ett viktigt område".

LÄS MER: Läs hela granskningen här .