Två detaljplaner ska ut på samråd, bygglov har beviljats och planbesked för fler bostäder har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om.

Det rör sig bland annat om Nifsarp 1:99 som har fått beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus vid Talluddasjön.

— Det är ett rivet fritidshus som ska ersättas av ett permanentboende. Det är alltid positivt att kunna ge bygglov, säger Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det blev även positivt besked för Havik 1:23 som har beviljats strandskyddsdispens. Där ska det byggas två stycken komplementbyggnader.

Första tjing

Det finns ett förslag på att ändra detaljplanen för Portalen 1. Förslaget ska ut på samråd och där har alla möjlighet att lämna in sina synpunkter. Ska även skapas ett markanvisningsavtal för fastigheten.

— Det möjliggör för en exploatör att ha första tjing och kunna följa med i processen med detaljplanen. Sedan ska vi teckna ett avtal för att med möjligt att köpa fastigheten. Vårt förslag är att Hjertqvist fastigheter ska får det avtalet. Men det är inte vi som fattar beslutet utan det är kommunstyrelsen som tecknar avtalet, förklarar Sixtensson.

Annons

Enligt förslaget ska det bli bostadsbebyggelse på två våningar, likt det som finns i Norrström i Eksjö. Det finns förslag på högre hus också. Om det blir hyres- eller bostadsrätter är upp till exploatören att avgöra. Det skulle kunna bli uppåt 60 lägenheter men målsättningen är att det ska finnas minst 40 lägenheter i området.

Ytterligare en detaljplan som ska ut på samråd är Bykvarn 1:1. Området ligger vid rondellen vid polishuset. Inriktningen är verksamhet, centrum och detaljhandel.

Negativt besked

Verkstaden 5 och 7 ligger vid Blå hallen, Gjuterigatan. Där har man begärt planbesked om att ändra detaljplanen för att möjliggöra bostadsbebyggelse.

— När vi har tittat på det här så stödjer inte översiktsplanen det här. Riksväg 40 ligger på ena sidan och sen ligger järnvägen på andra sidan. Det här blir som en ö i det här området med verksamheter runt omkring. Vi är beslutade att meddela ett negativt besked. Vi är inte beredda att gå vidare i en planändring, säger Sixtensson.

Fler bostäder

Talgoxen 1 vill också planbesked. Fastigheten ligger på Västra Ågatan. Detaljplanen medger för tillfället lättare industri och hantverk.

— Vi är positiva till att gå vidare och arbeta för en planändring för att möjliggöra för bostäder, säger Per Sixtensson.

Krabban 6 har också begärt ett planbesked. Den ligger norr om Orrhaga. Det är en fastighet som vill ha planbesked om en ändring för att tillgodose behovet av bostäder. Mellan 15-20 lägenheter har man ansökt om.

— Planbesked är något som ges innan man har dragit igång. Vi har ganska högt tryck och därför är det här ett bra instrument. Då får exploatören ett besked om kommunen är villig att arbeta med det här, säger Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef.