En 50-årig man som är bosatt i Ydre kommun har dömts för olovlig kraftavledning och 40 dagsböter av Linköpings tingsrätt. Ett skadestånd ska betalas till Eon Elnät Sverige Aktiebolag. En avgift på 800 kronor ska även betalas till brottsofferfonden.

Brottet utspelade sig förra året i mitten av oktober. Elnätet till 50-åringens fastighet stängdes av på grund av att mannen hade oreglerade skulder hos nätägaren Eon. Det gjorde man med ett så kallat blockeringsdon som monterades i kabelskåpet.

El från kabelskåp

När nätägaren gjorde en kontroll av kabelskåpet upptäckte man att någon olovligen hade öppnat detta och plockat bort blockeringen. En propp hade skruvats in och på så sätt gick det att åter få el från kabelskåpet.

Den 6 november 2015 kopplade elbolaget bort en kabel i skåpet för att återigen frånkoppla elen till fastigheten.

Nekade till brott

Enligt en utredare och vittne hos Eon ska det i kabelskåpet endast finnas en kabel som rör den aktuella fastigheten.

Den numera dömde mannen ska enligt Linköpings tingsrätt ha uppgett att han inte visste något om det hela och att han inte hade manipulerat elskåpet.

Manipulera för el

Tingsrätten gör bedömningen att det inte är särskilt sannolikt att någon annan än han skulle ha intresse att manipulera elskåpet för att ge fastigheten el. Detta skedde även samtidigt som 50-åringen fick sin el avstängd på grund av sina skulder till Eon.

En överklagan av domen ska ske senast den 28 december.