I seminariet deltog flera olika aktörer från hela Sverige, bland andra satssekreteraren, vd:n för Företagarna och kommunalrådet Anna-Carin Magnusson (S).

De pratade bland annat om hur bra vuxenutbildningar måste arbetas fram. Så att de kan lösa den nya typen av arbetslöshet bland unga nyanlända som inte har någon utbildning. Därför måste komvux förändras så att det kan möta de nyanländas behov men också göra om gymnasiet för att fler ska klara av det.

Magnusson fick däremot inte, som utlovat, berätta om hur flyktingmottagandet kan förbättras eftersom tiden blev för knapp. Istället fick hon sammanfatta på slutet vad som hade sagts.

— Det är spännande att gå 10 år framåt i tiden för att sedan hamna tillbaka där man behöver vara just nu, sa Magnusson och konstaterade att de under seminariet hade satt människan, som väljer att komma till Sverige, i fokus. Samt att jobb, utbildning och bostad är viktigt för att människorna ska kunna känna tillhörighet och att vara behövd i samhället.