Tidningen möter Barbro Andersson, biträdande verksamhetschef, Susanne Nilsson, vårdenhetschef och Marie Bäckström Andersson, verksamhetschef. Efter den 1 juni blir det en ny verksamhetschef för Eksjö vårdcentral med filialer, han heter Adam Radzinsky.

– Det händer egentligen ingenting mer än att det blir en administrativ organisationsförändring. Framförallt för att vi ska kunna ha kvar verksamheten här, säger Marie.

Hon berättar att det är svårt att bemanna vårdcentralen med sjuksköterskor inför sommaren. Därför kan de inte ha öppet samma tider som i dag. I sommar kommer öppettiderna därför att ändras till 8-15 på vardagar och stängt fredagar. De nya öppettiderna kommer att gälla mellan veckorna 25-31.

– I och med att Mariannelund blir en del av Eksjö vårdcentral kan vi göra på det här sättet, säger Marie.

Generösare regler

Hade de fortsatt vara en egen vårdcentral måste de ha öppet 36 timmar. Men när de i stället blir en filial till Eksjö vårdcentral kan de frångå de kraven.

– Reglerna för filialer är lite generösare. Vi lever inte upp till kraven på att vara en vårdcentral i dag. Det här är en lösning för att ha kvar en vårdcentral här ute, säger Barbro Andersson.

I Mariannelund har de en vakant sjukskötersketjänst och en vakant läkartjänst. Möjligheten att rekrytera blir inte annorlunda nu, då man inte kommer att flytta personal mellan vårdcentralen och filialerna.

Annons

– Det är inte så att det finns mycket folk i Eksjö, utan där går man kort både med sjuksköterskor och läkare också. Det går inte att lösa det med en omflyttning eller liknande, det fungerar inte, säger Barbro.

Största vårdcentralen

Patienterna som är listade på Mariannelunds vårdcentral kommer fortfarande att tillhöra Mariannelund filial. När man ska lista sig till en vårdcentral kommer inte Mariannelund att finnas som ett listningsalternativ utan det är Eksjö vårdcentral - Mariannelund filial. Eksjö vårdcentral har dessutom ytterligare en filial som ligger i Kvarnarp, Eksjö.

Det arbetar cirka 15 personer i Mariannelund och det är 3 100 personer är listade i Mariannelund.

– Eksjö var länets största vårdcentral fram till något år sedan. Eksjö vårdcentral med filialen i Kvarnarp har 15 300 personer listade. När man gjorde vårdvalet var Eksjö vårdcentral störts i länet. Nu blir vi absolut största vårdcentralen igen med 18 400 personer listade, säger Marie.