Länsstyrelsen gjorde upptäckten i samband med en övergripande granskning av möjlig förorenad mark i länet. Den omfattade bland annat tidigare plantskolor. En sådan har fram tills för cirka 50 år sedan funnits på en del av Furulid samt nämnda bostadsområde.

Det har visat sig att DDT eller andra klorerade bekämpningsmedel kan finnas i marken. Information om det har gått ut till samtliga berörda fastighetsägare, som är ett 50-tal till antalet.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam betonar att man än så länge inte vet så mycket mer än att marken kan vara förorenad.

— Det går inte att svara på omfattning, exakt var och hur stor koncentration det skulle kunna vara. Det finns jättemånga frågor, säger.

Efter nämnda utskick har en del fastighetsägare hört av sig till kommunen.

— Vi har fått telefonsamtal och besök. Jag har väldigt stor respekt för folks oro.

Inte enkelt

Wirestam konstaterar att det inte är någon enkel fråga.

Annons

— Kommunen måste naturligtvis gå vidare med detta. Den eventuella föroreningen behöver diskuteras både politiskt och på tjänstemannanivå.

En sak kan bli att titta på vem, om det nu visar sig att marken är förorenad, som ska bära ansvaret.

— Eftersom det ju är så länge sedan plantskolan bedrevs, kan det bli svårt.

Samhällsbyggnadschefen påpekar att det inte går att komma ifrån att bygglov beviljats i det område där plantskolan tidigare fanns.

— Nu finns det en annan kunskap som vi får hantera.

Om det blir aktuellt med en markundersökning i området lär Aneby kommun få bekosta den.

— Jag tror inte att det går att få några medel från länsstyrelsen, säger Michael Wirestam.

Efter upptäckten av eventuellt förorenad mark har Aneby Miljö & Vatten ställt en fråga till tillsynsnämnden. Bolaget undrar hur man ska agera om det krävs grävarbete efter brott i vattenledningen i det aktuella området.

Efter samråd med länsstyrelsen har nämnden gjort bedömningen att inga särskilda åtgärder krävs för grävarbete vid Furulid och bostadsområdet Gärdet.