Kristdemokraten Anton Axelsson reagerade på signaler han fått om bristande trygghet på Brinellgymnasiet. Han skrev en motion till kommunfullmäktige. Hans krav var bland annat att ordningsvakter skulle anställas för att garantera tryggheten för elever och personal.

Relaterat: Inget beslut om ordningsvakter i skolan

Motionen har varit uppe i barn- och utbildningsnämnden för diskussion. Beslutet blev att rekommendera kommunfullmäktige att inte låta motionen gå igenom. Nämndens ordförande Leif Ternstedt (S) ryggade inför tanken att ha ordningsvakter i skolan, medan Anton Axelsson ansåg att hans motion blivit illa behandlad. Han ansåg att han svartmålades i beslutsunderlaget, och kallades "onödigt negativ”.

”Ordningsvakter ger fel signaler”

– Anton Axelsson känner sig avfärdad och han har kanske fått ett nonchalant svar, men det får man som politiker tåla, anser Kjell Skålberg.

Han menar att förslaget inte är genomtänkt.

– Att införa vakter ger helt fel signal, och skulle ge Brinellgymnasiet framtida intagningsproblem. Vem vill skicka sina barn till en skola med vakter?

I stället tycker Kjell Skålberg att skolan ska fortsätta sitt arbete mot otrygghet. Den information som han har fått är att skolan har kontroll i dag.

– Bråk är givetvis inte acceptabelt men jag anser att Brinellgymnasiet har kunniga konflikthanterare och att skolan tar problemen på fullt allvar.

”Viktigt med sakliga svar”

Miljöpartisten Rikard Salander förstår Anton Axelssons besvikelse över debatten i bu-nämnden. Rikard Salander är kluven till motionens innehåll, men instämmer i att det finns tyckande som inte hör hemma i beslutsunderlaget.

Annons

– Jag utgår från att både jag och Anton Axelsson och alla andra motionärer har liknande ambitioner. Vi är inte engagerade i politik för att vi vill måla en svart bild av Nässjö eller Nässjös skolor, utan för att vi vill förändra saker till det bättre ur vårt perspektiv.

Relaterat: Motionären: ”Jag har beskrivit en problembild”

– Därför är det så viktigt med sakliga svar på motioner som försöker lyfta både fördelar och nackdelar med de motioner som kommer in.

Rikard Salander lyfter fram dialogdagen som genomfördes på Brinellgymnasiet nyligen. Han betonar att det var många elever som ville ha ett större inflytande på den lokala politiken, och träffa politikerna oftare.

Vill låta elever tycka till

– Därför tycker jag att det är märkligt att inte Brinellgymnasiets elever har blivit tillfrågade om den här motionen, som i allra högsta grad berör just dem. Eleverna på Brinellgymnasiet  har givetvis en uppdaterad och för politikerna viktig uppfattning om sakernas tillstånd på Brinellgymnasiet samt hur de uppfattar skolmiljön och tryggheten.

Han hoppas att kommunfullmäktige ska ta beslutet att återremittera motionen, så att skolans elever får möjlighet att tycka till om den.

– På det sättet kan vi öka förtroendet och samverkan mellan politik och de som motionen faktiskt berör. Det krävs en tredjedel av ledamöterna för att få till en återremiss och det är definitivt inom räckhåll.