Som ni nyligen skrev har Ellinor Grimmark från Tenhult krav på sig att senast den 3 juni betala drygt 1,6 miljoner kronor i rättegångskostnader till Region Jönköpings län. Då hade paret redan samlat in cirka 900 000 kronor.

Ellinor Grimmarks make, Carl-Johan Grimmark, gick ut och vädjade om ekonomisk hjälp från privatpersoner via Facebook för att få in resterande 700 000 kronor.

"Vi är övertygade om att stöd för de värderingar som Ellinor gett uttryck för finns brett inom svensk kristenhet, och vi hoppas att landets församlingar nu ska göra en snabb kraftansträngning och hjälpa oss.", skrev Carl-Johan Grimmark i brevet.

Treårig rättstvist

Annons

Och vädjan har resulterat. Enligt norska tidningen Dagen ska drygt 900 000 kronor ytterligare samlats in från såväl svenska som norska bidragsgivare. Detta skriver TT. Fallet Ellinor Grimmark har uppmärksammats stort även i Norge.

Ellinor Grimmark förlorade i Arbetsdomstolen i mitten av april i en rättsprocess mot Region Jönköpings län som pågått i tre år.

Ellinor Grimmark nekades tjänst som barnmorska vid alla tre sjukhusen i Jönköpings län på grund av hennes vägran att utföra aborter. Hon menar att det är en mänsklig rättighet att av samvetsskäl avstå aborter och har lyft fram sin tro som ett argument.

Striden går vidare

Men varken Diskrimineringsombudsmannen, Jönköpings tingsrätt eller nu senast Arbetsdomstolen anser att regionen har handlat fel. I stället för att få skadestånd fick alltså Ellinor Grimmark stå för regionens rättegångskostnader.

Men det sista ordet är ännu inte sagt i den segdragna tvisten. Tillsammans med sitt juridiska ombud Ruth Nordström har nämligen Ellinor Grimmark bestämt sig att gå vidare till Europadomstolen.