Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö är ett särskilt boende med inriktning på demens och psykisk funktionsnedsättning. Företaget, som bland andra ägs av vd Johan Åsbrink, är fristående. Det ingår inte i någon storkoncern och det finns ingen stiftelse i botten. Viljan att skapa livskvalitet för de boende, samhällsnytta och samtidigt tjäna pengar är drivkraften.

Vad säger du till dem som menar att skattepengar ska gå till välfärd och inte privata vinster?

— Jag säger att om du som entreprenör "riskar” pengar, massor av arbetade timmar och engagemang, måste du få gå med vinst, annars kommer ingen att vilja göra det, berättar Johan Åsbrink när företaget får besök av Carina Lindström och riksdagsledamoten Helena Bouveng (M).

— Det betyder inte att jag är hjärtlös. Att påstå att välfärdsföretagare inte har hjärta är lika korkat som att säga att undersköterskan som får betalt för sitt arbete inte har det. Vi är fullt kapabla att ha dubbla drivkrafter utan att för den sakens skull vara ”hycklare”, fortsätter han.

"Kvalitén som räknas"

Han pekar på en whiteboard på väggen där det står listat en mängd förbättringar, som exempelvis ny asfalt vid fastigheten, ny arbetsmiljö i köket, utbildningsresor och nya liftar.

— De hade varit omöjliga om bolaget inte hade gått med vinst, konstaterar Johan Åsbrink.

Annons

Carina Lindström är inne på samma spår och menar att det inte är vinsterna i välfärden det är fel på.

— Det är kvalitén som ska räknas, säger hon.

En förutsättning för att få kvalitet i det Lunnagård gör är god arbetsmiljö, bland annat i form av flexibilitet och individanpassat arbetssätt. Då ökar chansen att medarbetarna vill stanna. Lunnagård arbetar med både akuta och planerade placeringar och människor som bor på boendet kan komma från fjärran.

— Vi har ramavtal med Stockholms stad, säger verksamhetschefen och delägaren Sofie Schiller.

Ett vinsttak

Lunnagårds ”affärsidé”, berättar Johan Åsbrink, är att priset inte ska vara högre än snittpriset för en äldreboendeplats i riket. Då ingår allt utom hyran.

— Vi har till och med en egen läkare, säger Johan Åsbrink.

Han är orolig för regeringsförslaget om vinstbegränsningar i välfärden och berättar att styrelsen har fattat ett beslut att om förslaget går igenom kommer verksamheten att avvecklas på ett ordnat sätt:

— Det går inte att driva bolaget vidare på sikt under de förutsättningarna.

Helena Bouveng är, föga förvånande, upprörd över förslaget om vinsttak i välfärden.

— Socialdemokraterna har historiskt lagt grunden för mycket företagande i vårt land, det har varit bra. Men med det här förslaget driver Socialdemokraterna samhället i planekonomisk riktning. Det blir också en begränsning av valfriheten för kvinnor, eftersom det är många kvinnor som driver välfärdsföretag.