I februari förra året lämnade Lars E Björck in ett medborgarförslag om att inrätta en tjänst som kultur-, fritids- och föreningssamordnare. Han framförde att tjänsten skulle lyda direkt under kommunstyrelsen.

Att ta bort de nuvarande tjänsterna som kultur-, fritids- och föreningsutvecklare skulle innebära att ett ekonomiskt utrymme kan tillföras till verksamheten inom kompetensområdet, till ideell driven föreningsverksamhet och inom investering i landsbygden, skriver förslagsställaren.

Tillväxt- och utvecklingssektorn uppges klara de åtaganden som verksamheten ansvarar för. Medborgarförslaget avslogs i kommunfullmäktige då det inte anses som en möjlig lösning att minska så mycket i organisationen och samtidigt lägga mer ansvar på föreningslivet