— Vi håller på och tittar, hur arbetar vi smart? säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S).

Det finns en anledning till att kommunen ser över medborgarkontorets framtida placering i centralorten.

— Kontraktet går ut där borta, förklarar kommunalråd Anders Karlgren (M).

Under pressinformationen efter kommunstyrelsens möte finns inte informationen om när avtalet går ut.

— Men det är så pass att vi behöver tänka nu, säger Anders Karlgren.

Det finns flera skäl till diskussionen att flytta medborgarkontoret till Stadshuset. Verksamheten förmodas bli effektivare när den kommer närmare övriga kommunala verksamheter. Målet är att medborgarkontorets generalister ska kunna svara på fyra av fem frågor från medborgarna. På så sätt frigörs tid till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom förvaltningarna.

En bidragande orsak till att kommunen diskuterar en flytt är att grannen Arbetsförmedlingen lider av växtverk. Om medborgarkontoret flyttar ut skulle det frigöra utrymmen som Arbetsförmedlingen kan ta över.

Även i Malmbäck sker en översyn av medborgarkontorets lokaler. Där är det skolan som är trångbodd och i behov av större utrymme.