Det har blivit närmare 30 år hittills inom kyrkopolitiken för Sven-Bertil Simonsson. Han började inom Solberga församling där han var ”det mesta” som han uttrycker det. Det var där han fick uppleva den första kyrkliga sammanslagningen. Församlingarna i Flisby och Solberga skulle bli ett.

— Den sammanslagningen tog tio år, berättar han.

En annan typ av utmaning innebar pastoratssammanslagningen, med ett till två möten i månaden under ett års tid.

— Vi hade över 60 beslut att göra, minns han.

Nu känner han att rutinerna inom det nya pastoratet börjat att sätta sig, men hans efterträdare tror att det krävs ytterligare en tid innan pastoratet känns som en enhet.

— Det tror jag kommer att ta ett tag till, säger Tomas Söderberg.

Lämnar - och blir kvar

Vid halvårsskiftet avgår Sven-Bertil formellt som kyrkorådets ordförande, men det innebär inte att han lämnar kyrkopolitiken. Han är nominerad även till höstens kyrkoval.

— Jag har ställt upp på listan långt ner, jag vill inte sjappa.

Däremot känner Sven-Bertil att han blivit så pass gammal att han inte vågar lova att han orkar med ordförandeskapet en hel mandatperiod till. Det är därför han lämnar uppdraget, men stannar kvar med all sin erfarenhet.

Annons

Tomas Söderberg är nykomling i sammanhanget. Med en mandatperiods erfarenhet tar han över. Tomas Söderberg har ett förflutet inom Moderaterna, men har lagt partipolitiken bakom sig. Uppdraget i parlamentariska nämnden är undantaget.

— Jag har alltid tyckt att kyrka och partipolitik inte hör ihop, säger han, och berättar att han känner att kyrkopolitiken saknar de partipolitiska låsningarna.

Vilka utmaningar väntar dig?

— Vi har ett medlemstapp, och till medlemstappet hör ekonomin.

Verksamheten framhåller han som det viktigaste, men uppdraget åderlåts av de stora och stundom svårplanerade kostnaderna för fastighetsunderhållet i kombination med sinande intäkter.

Flerårigt underskott

Under den första mandatperioden efter pastoratssammanslagningen har ett årligt underskott accepterats, särskilt som de olika församlingarna hade olika skattesatser när de fusionerades.

— Sen ska det vara slut, säger Sven-Bertil med visst eftertryck.

I november förra året beslutade kyrkofullmäktige att tillsätta en framtidsgrupp. Den ska bland annat se över verksamheten och personal- och lokalbehovet i syfte att arbeta fram ett förslag till budget i balans för nästa år. I slutet av maj har gruppen sitt nästa möte.

— Att vi inte har råd att ha kvar alla fastigheter under en överskådlig tid, det är vi nog alla överens om. Så det måste till krafttag. — Det blir en del obehagliga beslut som måste tas under framtiden här, ser Tomas.

Han kan inte lyfta fram något exempel nu, utan ser att det är ett beslut som måste fattas efter en ingående diskussion.