Kommunstyrelsen har klubbat hur kultur- och föreningsbidragen för 2019 ska fördelas. Summan har varit den samma de senaste tio åren, men nu väntar en höjning med totalt 125 000 kronor.

– Föreningsbidragen var en rätt stor fråga i valrörelsen och många har kommit med önskemål om att de borde höjas. I budgeten för 2019 såg vi att det fanns möjlighet att göra det, säger kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C).

Hon är medveten om att det inte blir jättemycket mer till var och en.

– Men vi har ju ansvar för en total ekonomi i balans, därför kan vi inte höja stödet ytterligare. 125 000 kronor är ju ändå något.

Pengarna, som föreningarna måste ansöka om senast 31 oktober föregående år, fördelas enligt den policy och de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Till exempel betalas det ut ett större bidrag per ungdom i en förening än för medlemmar som är äldre än 26 år. De föreningar som själva äger sin anläggning får ett driftsbidrag. Efter några år där 50 procent av kostnaderna ersatts, har den andelen nu kunnat återställas till 55 procent.

Lokalbidraget är 25 procent av kostnaden. Det samma gäller för maskinunderhåll och drivmedel. Föreningar som arrangerar idrottsskola ersätts med 500 kronor per tillfälle.

Annons

Ett undantag har gjorts från reglerna i år. Det gäller Anebyortens Ridklubb, som fått ett extra engångsbelopp på 20 000 kronor (föreningen hade ansökt om nästan det dubbla). Pengarna ska täcka de ökade foderkostnader som man drabbades av efter sommarens torka.

För att förenkla administrationen har en del föreningar flerårsavtal. Störst summa, 204 310 kronor, får Aneby SK. Nytt för i år är att Sunhults Byalag för 18 592 kronor till sin nya samlingslokal.

Föreningsbidrag Aneby kommun 2019

1-årsavtal: Aneby 4H-klubb 5 535 kronor, Aneby Brukshundklubb, 23 528, Aneby Islamiska fören..

Föreningsbidrag Aneby kommun 2019

1-årsavtal: Aneby 4H-klubb 5 535 kronor, Aneby Brukshundklubb, 23 528, Aneby Islamiska förening, 18 580, Aneby Jaktvårdsförening, 22 397, Aneby Muay Thai, 7 260, Aneby SK, 204 310, Anebyortens Ridklubb, 169 291, Bon Petite Boule Hullaryd, 13 666, Bälaryds IK, 48 222, Frinnaryds IF, 48 507, Hullarydsortens Jaktvårdsförening, 16 557, Lommaryds IF, 52 152, SOK Aneby, 77 124, Sunhults Byalag, 18 592, Träningsverket - Aneby Gymförening, 15 070, Aneby Ditokan Klubb, 1 000.

Nytt avtal 2019-2020: Aneby Jazzklubb, 60 000 kronor.

Nytt avtal 2019-2021: Aneby Folkets park: 22 000 kronor, Aneby Schackklubb, 3 000, Aneby Symphonic Band, 10 000, Aneby-Eksjö Civilförsvarsförening, 3 000, Grankärrs Gränsryttare, 20 000, Stöd åt asylsökande- Sasa, 1 000, Vireda Pingstförsamling, 8 000, Bris, 2 000.