— Enligt de lokala hälsoföreskrifterna behövs tillstånd att hålla get inom detaljplanelagt område. Tillståndet måste man söka hos kommunen. Vill man ha fem getter så söker man tillstånd för fem getter. Familjen har sökt och fått tillstånd för en get, säger Jessica Hjelte.

Djur i villaområde

Det är första gången som en ansökan om att få hålla get inom tätbebyggt område lämnats i Vetlanda, menar hon. När det gäller fjäderfä så har kommunen tagit fram en policy som baseras på domar. Det innebär att man få ha fyra eller färre höns inom tättbebyggt område och då klassas de som sällskapsdjur. För tupp ges generellt inget tillstånd eftersom tuppar ger uppkomst till störningar.

— Vi har haft ett ärende på en get men den flyttades ut till landet ganska snart.

Hon menar att miljö- och hälsa måste göra bedömningar från fall till fall, beroende på hur omständigheterna är.

— Det kan se väldigt olika ut inom detaljplanelagt område.

I det här fallet finns en fotbollsplan på baksidan och enligt anmälningarna har getterna vallats mycket där. det har också inkommit en anmälan om att en av getterna gjort utfall mot en person.

Annons

— Nu har jag fått uppgift om att ingen get gått lös sedan jul. Samhället är inte uppbyggt som bondesamhälle längre vilket innebär att det inte finns någon allmän rättighet att ha getter var som helst, säger Jessica Hjelte.

Finns det då några regler om getter får vara ensamma eller om de ska vara i en flock?

— Det finns inget i lagstiftningen, ingen enskild paragraf, som säger att de måste ha sällskap, svarar Mikaela Björkman, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen

— Men liksom de flesta flockdjur så trivs de inte ensamma. De flesta som har getter har fler än en get.

Som djurägare kan man stödja sig på djurskyddslagen som säger att djuren ska ha möjlighet att bete sig så naturligt som möjligt.

— Man får titta på tecken, om djuret mår dåligt eller inte får utlopp för sina behov. Det finns lagar om att får måste hållas i grupp men inte när det gäller getter, vilket är konstigt, tycker hon.

Det finns en massa grundföreskrifter att hålla sig till när det gäller djur. Getter ska hållas ute under en sammanhängande period mellan första maj och 15 oktober.