Vinterpärlan är namnet på ett större projekt som är tänkt att göra Lövhult till en viktig plats för skidåkningen i Södra Sverige. Nässjö Ski är en drivande aktör för att förverkliga planerna. Nässjö kommun har parallellt arbetat fram en vision för Lövhult, och förnyelsen av området har inletts.

Det delprojekt som Nässjö Ski sökt EU-bidrag för är en 600 meter lång asfaltsslinga som är tänkt att bli navet i den nya skidanläggningen. Slingan ska kopplas till det befintliga asfaltsspåret som är fem kilometer långt, och är även tänkt att ansluta till den skidskytteanläggning som det finns en förhoppning om att kunna anlägga på området.

Jordbruksverket avgör

Föreningen har prioriterats till ett projektstöd med 977 499 kronor av Astrid Lindgrens Hembygd, som arbetar med landsbygdsutveckling genom Leadermetoden. Jordbruksverket tar det slutgiltiga myndighetsbeslutet.

Annons

Parallellt arbetar Nässjö Ski för att kunna förverkliga hela projekt Vinterpärlan.

— Då ligger vi runt tio miljoner, varav vi hoppas få in bidrag på i runda slängar fem, sex miljoner.

— Vi håller på att söka bidrag just nu, berättar projektledare Jörgen Larsson.

Samtal med kommunen

Ansökningar ska skickas till Riksidrottsförbundet och Allmänna arvsfonden.

Resterande belopp har Nässjö Ski förhoppningar om att få hjälp med.

— Det är de samtalen vi för med kommunen och kultur- och fritidsförvaltningen, säger Jörgen Larsson.

Ett kommunalt engagemang är en förutsättning för övriga bidrag.

Vinterpärlan består i grova drag av navet, skidskytteanläggningen, ytterligare asfaltsspår samt en effektivare snötillverkning. Under förutsättning att finansieringen blir löst, kan den nya anläggningen uppföras efter kommande vintersäsong. Annars får det ske under en längre tidsperiod.

— Vi har möjlighet att bygga i etapper, säger Jörgen Larsson.

En satsning på Lövhult kan ge förutsättningar att få utbildning förlagd till Nässjö i form av ett skidskyttegymnasium. Skidförbundet tittar på möjligheten att få en utbildning som är förlagd i södra Sverige, berättar Jörgen Larsson.