— Väldigt positivt, det här ger utmärkta möjligheter säger Ola Gustafsson, näringslivsansvarig i Aneby.

Tidningen har tidigare berättat om projektet, vars syfte är att hjälpa de ungdomar (16-24 år) som hoppat av gymnasiet, riskerar att göra det eller har gått ut med ofullständiga betyg.

Ytterligare en målgrupp är nyanlända som precis klarat av etableringsprogrammet men saknar tydlig inriktning mot studier eller arbete. I projektet ska man också jobba för att motivera tjejer att välja träindustrin.

Det hela handlar om att starta en förberedande arbetsmarknadsutbildning mot träindustrin.

Projektet ägs av Aneby kommun, med arbetsförmedlingen som samarbetspartner och medfinansiär.

Annons

Kommunen sökte och fick alltså 5,3 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Sedan tidigare är det klart med ett bidrag på 1,2 miljoner från Delegationen för unga och nyanlända i arbete, DUA. När även arbetsförmedlingens insats räknas in blir satsningen värt drygt sju miljoner kronor.

— Det är ett stort projekt för Aneby att rodda med. Vi sätter full fart direkt och redan nästa vecka ska vi träffas för att dra upp riktlinjer, så att vi kan bygga upp en organisation.

Två omgångar

Planen är att dra i gång utbildningen den 1 februari 2018. Den ska pågå under två år. Det blir i 2 omgångar med 16 deltagare i varje.

— Med tanke på den låga arbetslösheten bland unga i kommunen kan vi säkert inte fylla platserna med enbart Anebybor. Det blir nog deltagare även från Tranås och kanske Nässjö.

Ungdomarna får lära sig att arbeta med trä på olika sätt. Ola Gustafsson påpekar att det är en grundläggande utbildning. Målet är att den ska leda till vidare studier eller att man blir anställningsbar i ett byggföretag.

Lövsta Trähus hyr ut lokaler på sitt industriområde och tillhandahåller även maskiner. Det blir arbetsförmedlingens uppgift att rekrytera deltagare till projektet.

Ola Gustafsson är mycket nöjd med att kommunen nu kan dra i gång satsningen på att hjälpa unga till arbete.

— Det känns jättekul och utmanande att försöka göra något bra av detta, säger han.

EU