Almi Företagspartner AB har i ett samarbete med Region Jönköping, Tillväxtverket och Vinnova tagit fram så kallade utvecklingscheckar.

Checkarna kommer distribuerats av Almi och består sammanlagt av bidrag på elva miljoner kronor som kan sökas för extern utveckling inom bland annat hållbarhet, digitalisering och internationalisering.

– Checkarna går in och stöttar externa kostnader som ett företag kan söka för utveckling inom någon av dessa områden. Vi kan till exempel gå in och stötta om företaget tar in en konsult för att utveckla en hållbarhetsplan. Det kan även gå till avgifter inom digitala utvecklingar såsom utveckling av hemsidor, säger Emmanuel Schmit, rådgivare på Almi i Jönköping.

Kriterierna för bidraget är att mindre företag med max 250 anställda endast kan söka. Ett annat kriterium är att det endast kan sökas för projekt eller externa kostnader från 50.000 till 500.000 kronor där företaget ska kunna stå för halva avgiften.

– Poängen är att vara med och snabba på inom utvecklingen. Det är för att få våra företag att växa inom dessa områden, till exempel internationellt, så att de kan nå ut på en global marknad, säger Schmit.