Många läsare har uppmärksammat skyltningen längs den nyinvigda väg 32. För trafikanter som kommer norrifrån finns inga skyltar till Aneby förrän trafikplats Bredestad, strax söder om samhället.

Det är Trafikverket som fattar beslut om vägskyltarnas utformning. Aneby kommun har inte haft några synpunkter på skyltningen.

– Nej, egentligen inte. De har lett trafiken till Bredestad av trafiksäkerhetsskäl. Men det är ingen nackdel eftersom det minskar genomfarten, säger Michael Wirestam från samhällsbyggnadsavdelningen.

När stora delar av trafikflödet passerar via den södra infarten blir det mindre onödig genomfartstrafik i de centrala delarna i Aneby.

– Om det minskar trafiken i samhället, inte minst den tunga trafiken, är det givetvis bra, säger Michael Wirestam.

Samma väg

Skylten vid Klockarhemmet visar vägen till Blå grindar och Stalpet, men bussar norrifrån kommer även i framtiden att svänga av vid den norra infarten för att komma till Aneby. Hur det blir med lastbilstrafiken återstår att se.

– Det beror nog på hur de har ställt in sin gps, om det är den kortaste eller snabbaste vägen.

Anebyborna kommer knappast att ändra sina vägval från nya 32:an, tror Michael Wirestam.

– De som kommer härifrån, de som kan och känner samhället, kommer även fortsättningsvis att svänga av vid Blå grindar. De kommer utan tvekan att välja den vägen, säger han.

Annons