Sommarens torka har medfört stora utmaningar för lantbruket, och för många delar av samhället. LRF Östergötland anordnar därför en mingelkväll på Vreta kluster utanför Linköping på onsdag kväll, både för egna medlemmar och för allmänheten.

Temat är torka och enligt förbundet har flera hundra personer anmält sig. Bland deltagarna finns ett 70-tal representanter för olika företag, rådgivare, politiker och organisationer.

Under kvällen serveras öl från Näss gårdsbryggeri i Ydre och deltagarna bjuds på mat med kött från lokala gårdar.

Representanter från inbjudna branschorganisationer inklusive LRF presenterar sig och berättar vad de gör och kan bidra med i den svåra situationen.