Miljöpartisten Kew Nordqvist från Tranås ingår i den parlamentariska landsbygdskommittén, som bland andra även består av Iréne Oskarsson (KD) från Aneby.

I dag överlämnades gruppens slutbetänkande till Bucht. Det inkluderade 75 förslag på landsbygdsutvecklig. ”För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” är rubriken.

— Även om vi naturligtvis har fått kompromissa en del är alla åtta partier i kommittén eniga. Det är en stor styrka för landsbygden, säger Kew Nordqvist.

En norm

Enligt honom ser många storstaden som en norm i politiken.

— Paradoxen är att landsbygden har svaret på alla stora samhällsfrågor. Till exempel värnar den om biologiskt mångfald och ett fossilfritt samhälle.

— I klimatomställningen har lantbruk och skog en nyckelroll.

Nordqvist är särskilt glad över att ett fossilfritt samhälle finns med som ett mål i slutbetänkandet.

Riktade satsningar

Han nämner det förslag som berör de 23 glesast befolkade kommunerna i landet.

— Där vill vi ha riktade satsningar i form av sänkta arbetsgivaravgifter och nedskrivna studielån.

Kew Nordqvist redogör för ytterligare en av de 75 punkterna.

Annons

— När statliga jobb flyttas ut i landet vill vi inte att de enbart ska hamna i residensstäderna. Det är enligt en dansk modell.

Han påpekar att slutbetänkandet ska ses som en helhet och att man räknar med att samtliga punkter genomförs.

Enligt landsbygdskommittén kan alla förslag finansieras med förändrade reseavdrag.

— Vi vill titta på ett avståndsbaserat system. Det kommer att ogillas av folk som bor i rika kranskommuner, men det är inte rimligt att de får samma subventioner som landsbygdsbor.

Nu ska slutbetänkandet ut på bred remiss, till myndigheter, organisationer och privatpersoner.

— Min uppfattning är att det kommer att gå ganska snabbt. Vid överlämnandet sa Bucht också att man kanske väljer att genomföra några av förslagen utan att invänta remissvar.

Även Iréne Oskarsson påpekar hur viktigt det är att vidga perspektiven.

— En levande landsbygd stärker hela Sverige. Det är viktigt att se helheten i alla beslut som tas, hur de påverkar landsbygden måste analyseras i ett tidigt skede, säger hon bland annat.

Helena Jonsson, Tranåsbo och förbundsordförande för LRF välkomnar slutbetänkandet.

— Äntligen kommer förslag på en sammanhållen landsbygdspolitik, något som Sverige har saknat i många år, säger hon i ett pressmeddelande.