Enligt Arbetsförmedlingen har Sverige idag låg arbetslöshet och Jönköpings län ligger bland de lägsta i Sverige bland inrikesfödda. Däremot anser Ylva Johansson att Sverige måste passa på att få fler utrikes födda i arbete medan vi har högkonjunktur.

— Jag tror på samarbetet med arbetsgivare, arbetsförmedling och kommun. Småland är pragmatiskt och samarbetsinriktat och det är viktigt, säger Ylva Johansson i en intervju efteråt.

Hon hade tidigare besökt Träcentrum i Nässjö och återkom flera gånger till att hon var imponerad av hur de arbetar med att få in den kulturella förståelsen i sin undervisning.

Annons

— Jag är väldigt imponerad av sättet de arbetar med den. De inser vilka friktioner som kan finnas när man ska ut på en svensk arbetsplats, de jobbar med det medvetet och har en modell som fler borde ta efter, säger Ylva Johansson.

Det var Lo-distriktet i Småland och Blekinge som hade bjudit in henne på deras årliga Facket försäkrarkonferens och samtidigt fick chansen att ställa frågor till henne.

En fråga som togs upp var praktikplatser för nyanlända.

— Det finns företag som utnyttjar praktikplatserna. Man har praktik i tre månader för att sedan ersättas med en ny praktikant, säger Conny Kristensen, ansvarig för Facket försäkrar, under frågestunden.

Även Håkan Koran, ombudsman för facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, håller med henne och tycker att det är svårt när facket märker att arbetsgivare inte är seriösa. Men att de idag inte har någon möjlighet att påverka när de ser att systemet utnyttjas.

Ylva Johansson berättar att hon vill öka fackens möjlighet att påverka.

— Jag delar problembilden och tror på ett förändrat samråd. Sedan behöver det inte vara ett problem i sig att man inte får jobb efter sin praktikplats, men jag vill stärka möjligheten för facken att påverka om de ser en oseriös praktikplats, säger hon.