65 procent av statens schablonersättning för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn föreslås gå till Socialförvaltningen och 35 procent till Övermyndarförvaltningen.

Fakta: Schablonersättningen

En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på 52 000 kronor. Den avser transpor..

Fakta: Schablonersättningen

En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på 52 000 kronor. Den avser transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader.

Källa: Migrationsverket.

Det kom man fram till under Socialnämndens senaste sammanträde. Ersättningen kommer 2017 att sänkas till 52 000 kronor per ensamkommande barn.

— Och kostnaden hamnar på 68 000 ungefär, per barn. Det blir minus, det som det ska räcka till är utredningskostnader, kost, god man, tolk och transport, berättar Socialnämndens ordförande Anette Gustafsson.

— Innan har vi fått så det täckt kostnaderna och lite till, vi har inte några boenden i andra kommuner som vi har behövt hyra in oss hos och det har blivit lite plus.

Hösten 2015 tog kommunen emot ett stort antal barn men har sedan dess inte tagit emot några fler. När det gäller de ensamkommandes situation kommer sänkningen inte innebära några chocksummor för Sävsjö.

— Det är inte så vansinnigt många det handlar om och det är inget som vi kan påverka.