När räddningstjänsten kom till platsen visade det sig dock att det inte rörde sig om någon brand utan att någon lagat mat med öppet fönster varpå någon misstagit matoset för brandrök.