Den 9 september är det val i Sverige. Då läggs röster på partier och politiker i kommun, landsting och riksdag. Det går också att förtidsrösta från och med den 22 augusti.

Alla har dock inte möjlighet att ta sig till en vallokal. Ålder eller sjukdom kan vara en anledning. För att ge dem möjlighet att rösta har kommunen tidigare anordnat budröstning. Till detta val införs i stället ambulerande röstmottagare.

Samtidigt som förtidsröstningen öppnar finns det möjlighet att ta hjälp av en ambulerande röstmottagare. I praktiken går röstningen till på samma sätt, fast i den enskildes hem. Reglerna är samma som för förtidsröstning. Det innebär att de ambulerande röstmottagarna inte arbetar ensamma.

Kommunen har anställt åtta personer för att i fyra par åka runt och ta emot röster. De ambulerande röstmottagarna har delats upp i lika många distrikt, två i tätorten och två för resten av kommunen.

Hur pass eftertraktade de ambulerande röstmottagarna blir är det av naturliga skäl ingen som vet eftersom tjänsten är ny. Kommunen väljer även att vara generösare än valmyndigheten. Vem som helst ska kunna boka besök av de ambulerande röstmottagarna. Den som bokar hjälp måste dock uppge skälet till varför. Anledningen är att äldre och sjuka måste prioriteras om tjänsten blir populär.

Ambulerande röstmottagare bokas genom medborgarkontoret.

Annons

Val