Det säger Ann-Charlotte Ekman Hellman (M), som var ordförande i socialnämnden under fjolåret.

Hon rekommenderar Kjell Skålberg (L) att se webbsändningen från senaste kommunfullmäktiges sammanträde.

— Helst innan han uttalar sig och riktar kritik mot oss, säger hon.

Ekman Hellman framhåller att socialnämnden inte fick det stora underskottet på 22,3 miljoner kronor på grund av bristande ledning. Det var brister i den ekonomiska uppföljningen.

— Mot bakgrund hur vi under hela året jobbade i nämnden för att granska budget och den ekonomiska styrningen tyckte inte jag att kommunrevisionens anmärkning var korrekt, säger hon.

— Vid de uppföljningar som skedde varje månad var underskottet inte tillnärmelsevis så stort som underskottet blev vid årets slut.

Vad skulle vi ha gjort annorlunda för att upptäcka den bristen? frågar hon Kjell Skålberg (L) med anledning av hans kritik.

— Ingen på förvaltningen kände till det, det var en total överraskning för oss alla nämnden, för socialchef och dennes underställda chefer.