Sigvard Karlsson (KD) menar att utredningen Framtidens skola som det fattades beslut om 2013 var Malin Olssons mästerverk.

På det svarar Malin Olsson att det visserligen är hedrande att tillskrivas så stort inflytande. Men i ett mejl skriver hon: ”Dessvärre är det grovt överskattat. Jag var vid tiden då Framtidens Skola presenterades ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, men inte längre andre vice ordförande, det var Herman Södergren (M).”

Inte bara byskolor

Malin Olsson beskriver att hon under flera år starkt hävdade att man inte bara kunde göra förändringar och nedläggningar av skolorna i Nässjö kommuns kransorter och helt freda centrumkärnans skolor från effektivisering.

Vid den här tiden var trenden att lägga ner byskolor utan att göra minsta offer i centralorten, oavsett elevutveckling, framhåller hon.

”En sådan hållning kunde jag inte stå för. Det handlar om psykologi och förtroende. Ska kransorterna skära ner måste även centralorten göra det, blev något av ett mantra för mig i alla dessa skolutredningar. Därför protesterade vi i (M) starkt mot förslaget om nedläggning av högstadiet i Forserum när det begav sig.”

När Framtidens Skola presenterades i oktober 2012 såg hon att man tagit hennes synpunkter på allvar.

”Så klart att jag blev mycket positivt överraskad. Detta särskilt som jag och Moderaterna då satt i opposition och länge drivit en ganska tuff linje mot S-ledda BU-nämnden med Leif Ternstedt i spetsen.”

Annons

Annan verklighet

Malin Olsson beskriver att hennes ställningstagande grundade sig på synpunkter hon hade fått in från åtskilliga föräldrar och personal i föräldraråd.

”Vi ska minnas att vi då hade ett starkt vikande elevunderlag och att prognoserna visade ännu färre elever kommande år.”

Den prognosen stämmer inte längre. Malin Olsson menar att Nässjö har vuxit alldeles för snabbt och verkligheten har förändrats. Förutsättningarna är helt annorlunda jämfört med åren 2012 och 2013.

”Därför är det kanske dags för en ny skolutredning?” föreslår hon.

Skålberg står fast

Även Kjell Skålberg (L) vill kommentera svar från Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande, i samma artikel.

”Jag är införstådd med att frågan om simhallen kan vara känslig eftersom diskussioner och dyra utredningar pågått i flera år utan politiskt beslut. Jag anser att ett besked från regeringspartierna i augusti eller senast i september är för sent. Då har ju redan förtidsröstningen startat”.

Kjell Skålberg (L)

Skålberg tycker det är anmärkningsvärt att partierna (V), (C), (M) och (S) inte har några egna åsikter trots att frågan om simhallen varit aktuell under så många år.

”När det gäller Västra staden så vill jag förtydliga att alla fakta och förutsättningar skall upp på bordet innan beslut tas. Annars famlar man ju i mörker och kan ta felaktiga beslut.”

Relaterat: (L)-kravet: Bygg ny simhall nu
Relaterat: Då kommer besked om ny simhall
Relaterat: Skålberg:”Västra staden saknar förutsättningar”