Moderaterna i länet ger inte upp snabbtågen så lätt.

— Länet är enigt i frågan enligt ett stämmobeslut, säger Gottlieb Granberg, som är länsordförande för Moderaterna och kommunalråd i Värnamo.

Han kommer nu närmast att försöka påverka partiet i de forum han kan, och genom att kontakta riksdagsmän och länsordföranden i andra berörda län.

Annons

— De frågor som höghastighetsjärnvägen skulle lösa är fortfarande inte lösta om man säger nej till detta. Behovet av mer infrastruktur finns fortfarande, och då hjälper det inte att bara rusta upp den gamla banan. Då får man inte in så mycket mer trafik, säger han.

Enligt Gottlieb Granberg riskerar beslutet att få stora konsekvenser för exportindustrin i länet. För att länet ska stå sig i den nationella- och internationella konkurrensen krävs det bra kommunikationslösningar. Men höghastighetsjärnvägen är också nödvändig för att avlasta stambanan så att mer godstrafik kan färdas på järnvägen, säger han.

Stötestenen i sammanhanget, hur man ska lösa ekonomin, ser Gottlieb Granberg fortfarande att man kan lösa genom att bilda en OPS-lösning i likhet med de förslag som förs fram i de statliga utredningarna. Lösningen påminner bland annat om den finansieringsmodell som möjliggjorde byggandet av Öresundsbron.

— Det man har tittat på hela tiden i projektet är en OPS-lösning. Det tittade man på när man byggde Öresundsbron, och vi måste titta på nya lösningar nu också så vi kan lösa detta, säger Gottlieb Granberg.

Läser du i appen? Klicka här för att få upp kartillustrationen.

Klicka här för faktaruta

Läs mer i ämnet:

Storföretagen välkomnar snabbtågssatsningen

Liberalerna svänger i snabbtågsfrågan

Nässjö kan bli nytt järnvägsnav för godstrafiken