OM REGERINGEN inte satsar två miljarder på försvaret i höst så lämnar Moderaterna den blocköverskridande försvarsgruppen. Utspelet gjordes av partiledaren Anna Kinberg Batra under Moderaternas dag i Almedalen (9/7).

Batras besked har fått kritik från såväl försvarsminister Peter Hultqvist (S) som från Allianskollegor: Inte minst riskerar utspelet att slå tillbaka mot Moderaternas uttalade vilja att sätta press på regeringen.

Utspelet ser ut att blockera Kristdemokraternas försök att höja anslagen ytterligare.

Samtidigt har de miljöpartister som hoppas på låga anslagsökningar nu genom media bjudits på Moderaternas förhandlingsbud.

ATT ÖKA Sveriges försvarsförmåga är en av politikens viktigaste uppgifter.

Annons

Sverige är i dag det land runt Östersjön som satsar lägst andel av sina resurser på försvar. Samtidigt präglas Sveriges närområde av ett aggressivt Ryssland.

Utan ett starkt försvar är det alliansfria Sverige en huvudvärk för försvarsplanerarna även i grannländerna. Det är därför positivt att Moderaterna arbetar för att lämna det ointresse för försvarspolitik som präglade Reinfeldtåren.

Anna Kinberg Batras utspel framstår dock mer som röstfiske än ett genomtänkt förslag för fördjupad debatt och ökad trygghet.

DE PÅGÅENDE förhandlingarna inom den så kallade försvarsgruppen är ett försök att komplettera försvarsbeslutet från 2015.

En sådan komplettering behövs. Men för att vara trovärdig behöver försvarets inriktning bred politisk förankring. Moderaterna riskerar nu att, precis som Liberalerna redan har gjort, ställa sig utanför rådande uppgörelse.

Sverige har en lång tradition av breda uppgörelser om försvar och säkerhet. På så sätt är svensk försvarspolitik tydlig för både Försvarsmakten och omvärlden.

Anna Kinberg Batras utspel ser nu ut att skada både sommarens förhandlingar och traditionen av att komma överens om en långsiktig försvarspolitik.

M:s röstfiske gör inte Östersjön säkrare.