Bakgrunden är en gemensam motion från Miljöpartiet och Socialdemokraterna. De båda partierna vill att mängden animalisk mat som serveras i kommunens verksamheter ska minskas med 20 procent fram till 2020, i syfte att minska matens miljö- och klimatbelastning samt främja folkhälsan.

Motionen fanns med på dagordningen när kommunfullmäktige sammanträdde. Det var det enda ärendet som vållade diskussion.

Sibylla Jämting (MP) argumenterade för motionen och yrkade att den skulle bifallas.

Annons

Lars-Erik Fälth (C) påpekade hur viktigt det är att näringsberika maten för de äldre och att de behöver smör, mjölk och grädde, som ju är animaliska produkter.

I sitt debattinlägg höll Anita Walfridsson (M) med Fälth. Hennes åsikt är att barn och gamla själva måste få välja om de vill äta kött.

Sibylla Jämting krävde votering. 18 ledamöter röstade för att motionen skulle avslås och 13 för att den skulle bifallas. Miljöpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Kommunfullmäktige klubbade även igenom de revideringar som gjorts av bland annat kommunens kriskommunikationsplan.

Mötet inleddes med en tematimme då polisen informerade. Ledamöterna fick bland annat veta att brottsligheten i kommunen har minskat sedan 2015, men att det har blivit fler brott som utreds av åklagare. Villainbrott hör till den kategori som har ökat.

Mat