Att bygga nya lokaler för förskola, skola och bibliotek i Hestra beräknas kosta totalt 38 miljoner kronor. Projektet har fördyrats med 8 miljoner kronor sedan kommunfullmäktige i december 2016 anvisade pengar till nybygget.

Fakta: Elevunderlaget

Prognosen för Hestraskolan visar att antalet elever i upptagningsområdet varierar mellan 45 dett..

Fakta: Elevunderlaget

Prognosen för Hestraskolan visar att antalet elever i upptagningsområdet varierar mellan 45 detta läsår och 26 läsåret 2019/2020. Årskurserna har innevarande läsår 6–14 elever var. 2019/2020 är antalet barn per årskurs 6 eller 7 enligt prognosen.

På Ydreskolan finns detta läsår 116 elever från förskoleklass till år tre. Nästa läsår är de 99. Antalet elever per årskurs varierar mellan 20 och 37 under läsåren fram till 2019/2020.

Kostnadsökningen beror på att det under projekteringen kommit fram att nybyggnadsarean behöver vara 1 800 och inte 1 500 kvadratmeter. Detta för att lokalerna bäst ska passa dagens pedagogik, som det heter.

Nybygget ligger i linje med kommunfullmäktigebeslutet från 2013 då det bestämdes att skolundervisning för de lägre skolåldrarna från förskoleklass till årskurs tre skulle bedrivas långsiktigt i Hestra.

När kommunstyrelsen tidigare denna månad hade uppe ärendet reserverade sig Moderaternas ledamöter Henrik Isacsson och Camilla Kall Gunnarsson ändå mot beslutet att anta anbud för nybygget.

Sista minuten

På måndag kommer ärendet upp i kommunfullmäktige.

Inför det deklarerar Moderaterna att de motsätter sig liggande förslag. De vill i stället satsa på enbart förskola och fritidshem i Hestra.

Annons

På det sättet menar de att resurser kan frigöras så att det går att hålla en hög kvalitet över hela linjen. Det skulle göra skolan mer likvärdig för alla Ydreelever, menar de.

Moderaterna framhåller att de vill undvika ojämn fördelning i årskurserna där grupperna kan variera mellan 6 och 32 elever om de fördelas på två skolor fram till år 2020.

Jämn kvalitet

M menar också att en enda större skola bättre garanterar den pedagogiska kvalitén på undervisningen. De ser också många fördelar med ett större gemensamt kollegium, inte minst med tanke på arbetsmiljön och rekryteringsmöjligheterna.

Även för elever med särskilda behov ser Moderaterna vinster med en enda skola, som de tror blir effektivare och gör det lättare för alla Ydres elever att nå skolans mål.

Vill samla allt

Peter Bergquist, ordförande för Moderaterna i Ydre, medger att det kan verka i senaste laget att lägga fram där här synpunkterna nu när byggprocessen är ända framme vid att anbudet ska antas.

— Men inte förrän nu när alla uppgifter kommit in går det att se omfattningen av det hela. Och då menar vi moderater att man inte ser till alla elevers bästa. På det här viset får vi ingen likvärdig skola i hela Ydre, säger han.

Enligt Peter Bergquist är det politikerna mer än pedagogerna som drivit på för att bygga ny skola i Hestra.

— Det vore mycket bättre att samla alla resurser under ett tak. Elevunderlaget för Hestraskolan pendlar mellan 45 och 26 under den tid som kan överblickas. De skulle lätt rymmas i Ydreskolan där också jämnstora parallellklasser kan skapas vid behov, säger han.