Miljöpartiets riksdagsledamot Emma Hult satt ordförande när lokalföreningen hade sitt årsmöte. En av punkterna var att fastställa vallistan inför höstens val. Årsmötet tog ställning till de första tio namnen.

Listan inför kommunvalet bjuder inte på några större överraskningar. Det är idel kända namn i topp. Gruppledaren Rikard Salander följs av oppositionsrådet Etelka Huber. Hon har trots sin position som oppositionsråd just nu ingen plats i kommunfullmäktige, men väl i kommunstyrelsen.

Annons

På listan inför höstens val återfinns även Mert Cimen och Märit Strindberg som båda representerar Miljöpartiet i kommunfullmäktige. Där har partiet fyra platser under denna mandatperiod.

Michael Wallin, Karin Larsson-Salander, Jörgen Stiernborg och Britt-Marie Jurlén är andra kandidater som ställer upp för val. De har olika politiska uppdrag i dag.

Nya namn på den övre halvan av vallistan är Tarek Ahmad Abo Ahmad och Maria Salomonsson.

Genomgående har partiet valt att varva män och kvinnor. Kandidaterna kommer från olika delar av kommunen och medelåldern slutar enligt partiets beräkningar på 49 år.

Årsmötet beslutade om de första tio namnen, men ambitionen är att landa runt 20 kandidater inför valet. Styrelsen har fått i uppdrag att fylla på med fler namn, och det finns i dagsläget ytterligare fyra personer som visat intresse för att stå med på valsedeln inför höstens val.