LÄS MER: En modern trädgårdsstad kan bli aktuell

LÄS MER: Här kan det bli nya bostäder

LÄS MER: De vill bevara naturen nära bostäderna

LÄS MER: Benrester hittade: Som att hitta en nål i en höstack"

Det var i oktober som tidningen skrev om den planutredning som ska göras för området som kallas Jordgubbsfältet. Det ligger mellan Kvarnarps gård och Kvarnarpasjön. Strax innan jul berättade Marcus Åberg, planarkitekt på samhällsbyggnadssektorn, att ett förslag på detaljplan nu ska tas fram och att det finns planer på att göra området till en modern trädgårdsstad.

Ett medborgarförslag om kommunens planering av nya bostadsområden har tidigare lämnats in till kommunen. Eksjöborna Eva Dillner och Kerstin Augustsson framförde att det finns fler dimensioner att beakta än förtätning och stadsmiljö för människor att bo och leva i.

Inte självförsörjande

Eva Ekenbergs motion är inne på samma spår. Där framför hon bland annat att när åkermark får nytt användningsområde som till exempel bostäder är marken borta för alltid, det går inte att återskapa åkermark.

— Jag tycker att det ligger helt fel i tiden. Det är rätt att vi behöver bygga fler bostäder i Eksjö men det finns andra platser att göra det på. Det är helt fel att göra det på åkermark, säger hon och fortsätter:

Annons

— Det är konstaterat att vi odlar alldeles för lite av det vi konsumerar. Vi importerar mer än hälften av det vi förbrukar och är inte självförsörjande på något sätt.

Ekenberg menar att det är oklart vad marken kan komma att behöva användas till i framtiden och tycker att det är ett kortsiktigt beslut att göra om det till bostadsmark.

— Jordbruksmark försvinner snabbt just nu i hela världen, det börjar bli en bristvara. God åkermark är en förutsättning för att kunna producera svenska livsmedel.

Vill skydda åkermarken

Hon hänvisar till miljöbalken där det står att jordbruksmark endast får exploateras i undantagsfall, för att tillgodose väsentliga samhällsintressen när det inte finns någon annan mark.

— Att använda den här marken till bostäder är det dummaste jag har varit med om. Det finns annan mark att bygga på. Kanske inte så här stora sammanhängande bitar, men jag tycker att vi kan bättre än så här.

— Det är kanske inte den bästa odlingsmarken. Den används för att producera vall som används till foder åt djuren som vi sedan äter. Vi behöver vara rädda om den åkermark vi har i kommunen.

I sin motion yrkar Eva Ekenberg och Miljöpartiet att åker-, betes- och ängsmarkerna i Kvarnarp ska skyddas från exploatering, det vill säga mot byggande av nya bostäder och bostadsområden.