— Vi förstår inte varför regionen ska pumpa in ytterligare 28 miljoner till driften av den förlusttyngda flygplatsen i Jönköping, säger Erik Hugander, MP-ledamot i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

— Det är bättre att lägga pengarna på nya cykelbanor längs länets riksvägar eller åtgärder för att stärka den regionala tågtrafiken, till exempel elektrifiering av hela Nässjö-Oskarshamnsbanan.

Annons

Den regionala transportplanen är ett viktigt inslag i den fortlöpande satsningen på infrastruktur i länet. En ny plan med totalt 1,3 miljarder att fördela på olika projekt mellan 2018 och 2029 håller på att tas fram av politikerna.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i region Jönköpings län klubbades nyligen ett förslag till ny transportplan igenom av en blocköverskridande majoritet. Miljöpartiet lyfte fram ett eget förslag, vilket man inte fick gehör för.

— Jag tycker det är tråkigt att de andra partierna inte tog till sig våra tankar om hur de avsatta medlen ska användas. Betongpartierna i regionen borde lyssna på vad vi för fram och i ökad utsträckning stärka den regionala tågtrafiken och möjligheten att tryggt ta sig fram till fots eller på cykel längs riksvägar som förbinder olika orter. Det behövs ordentliga cykelbanor på många håll, sträckan Ekenässjön-Vetlanda är bara ett av många exempel.

Miljöpartiet har gångna åren envist betonat vikten av fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken och särskilt lyft fram det värde befintliga regionala tågbanor har.

— Vi tycker det är bra att övriga partier är överens med oss om att tågsatsningar ska prioriteras i den nya transportplanen. Men vi vill öka den föreslagna potten på 220 miljoner till utveckling av regionala tågbanor med ytterligare 64 miljoner. Det blir möjligt genom att bland annat helt slopa stödet till Jönköpings airport. Flygtrafiken utgör en extrem klimatbelastning. Därför vill vi inte att pengar ska avsättas till flyg i den regionala transportplanen.

LÄS MER: De vill storsatsa på Höglandsjärnvägar