Rikard Salander anser att det är ”märkvärdigt tyst” från Nässjö affärsverk när det gäller att hitta ett alternativ till Spexhultasjön. Det är därifrån Nässjöborna får sitt dricksvatten. Någon back up finns inte om sjön skulle förorenas eller om vattnet skulle sina.

Fler använder vatten

Storesjön som försörjer såväl Grimstorp som Bodafors med vatten utreds som möjlig reservvattentäkt för Nässjö. Miljöpartiet ser inte det som ett långsiktigt alternativ. Anledningen är den ökande befolkningen i kombination med klimatförändringarna. Försämrad tillgång till vatten skapar behov av att höja vattennivån och på så sätt bunkra vatten, ser partiet. Det skulle kräva en kostsam invallning, framförs det.

Tankarna inom Miljöpartiet är om det inte skulle vara en mer hållbar lösning att satsa på Vättervatten. Eftersom Nässjö är långtifrån ensamt om att sakna reservvatten, ser partiet att kommunerna på Höglandet borde inleda en diskussion, kanske i form av en gemensam utredning med stöd från Regionen.

Sammantaget väcker arbetet kring reservvatten en mängd frågor. Rikard Salander har därför skrivit en interpellation riktad till socialdemokraten Torbjörn Svensson, ordförande i tekniska servicenämnden.