På museets hemsida finns en sammanställning över smultronställen i kommunerna som tillhör Jönköpings län. Där finns text och bilder som beskriver besöksmålen. Det finns en önskan från museet att även ha kortare filmsekvenser tillgängliga, som filmas med drönare på så hög höjd att inga människor kan identifieras.

Framtida besök

Syftet är att tillgängliggöra kulturhistoriskt intressanta platser i länet. Det ska göras i samarbete med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO). De som har nedsatt funktionsförmåga kan på det viset skapa sig en uppfattning om ett framtida fysiskt besök på platsen är möjligt.

Jönköpings läns museum har tillstånd från Transportstyrelsen att använda drönare. Nu återstår att se om Länsstyrelsen i Jönköpings län ger tillstånd. I väntan på beslutet är projektledaren Jörgen Gustafsson försiktig med att uttala sig om projektet.