Samlingen inleddes med att Peter Sandwall framförde ett av honom arrangerat pianostycke, ett sommarpreludium.

Kvällens mötesledare var Börje Wågensjö, som är ordförande i Gådebergs Missionsförsamling.

Carl Anton-visor

Efter gemensam sång spelade och sjöng Peter Sandwall ett flertal sommarvisor av bland andra Evert Taube och Carl Anton samt Summertime av George Gershwin.

Kenneth Andersson, som är föreståndare för Hela människan i Nässjö, berättade om det sociala arbete som bedrivs där.

Verksamheten syftar till att stödja personer med sociala och arbetsmässiga handikapp med arbete i Verkstaden, Caféet och Second hand-butiken.

Samhällsvinsten

Annons

Kenneth betonade, att man inte i första hand skall mäta effekterna av verksamheten i ekonomiska termer.

Det handlar snarare om att samhällsvinsten är påtaglig, när människor som lever i socialt och arbetsmässigt utanförskap får sysselsättning och gemenskap som höjer livskvaliteten.

Insamling

En insamling gjordes under kvällen vilken inbringade drygt 2500 kronor till Hela Människan.

Efter korvgrillningen fortsatte Peter Sandwall att spela och sjunga andliga sånger, bland annat den av honom och Lars Mörlid skrivna sången "Mitt liv och min lovsång".

Måsar sjöng med

Kenneth Andersson höll en andakt på temat Sover Gud?

Efter det sjöng man gemensamt Bred dina vida vingar. Peter framförde även "Berceuse" av Jean Sibelius.

Sångaftonen uppskattades av tre måsungar på bryggan, som unisont stämde in i musiken.

Snoken avvek...

Kanske deltog även den snok som simmade längs stranden i lovsången.

Arrangör för trivselkvällen var Byalaget Smålandstoppen och Gådebergs Missionsförsamling.